Beställ tjänst

Fyll i formuläret och bifoga ev. bilaga. Vill du beställa för flera medarbetare – ladda upp och bifoga personuppgifterna i ett eget dokument (pdf) eller ange hur många under Meddelande. Om du vill ladda upp flera dokument komprimera då bilagorna till en fil (zip).

Priserna är enligt ditt avtal. Frågor om ditt avtal

Vid beställning av medicinska kontroller: Glöm inte att bifoga nödvändiga uppgifter från riskbedömningen.

Beställ

Beställningen avser
Typ av medicinsk kontroll
Medarbetaren arbetar med följande
Önskar grupprapport (kostnad tillkommer)

Fyll i deltagarna i excel-mallen med uppgifter om antal personer med: för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och epost.
Ladda ner excel-mallen

Bifoga ifylld excel-mall i en zip-fil tillsammans med genomför riskbedömning.


Bifoga nedan nödvändiga uppgifter från riskbedömningen nedan, till exempel:

– Medarbetarens namn och arbetsuppgifter
– Vilken/vilka exponeringar som arbetsuppgifterna innebär och som medarbetaren utsätts för.
– Om relevant, uppmätta exponeringsvärden.
– Vilka åtgärder som är vidtagna på arbetsplatsen för att minska riskerna.