Om coronaviruset: Har du frågor om covid-19 ring 113 13 eller läs mer på vår informationsida om coronaviruset
Nu är det många som ringer.  Du kan ändra och avboka tid online. För andra frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Allergiframkallande kemiska produkter

Hälsokontrollen uppfyller lagkravet enligt Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och 32 § i föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Lagstadgade undersökningar

För att säkerställa att arbetet sker på säkert sätt för alla medarbetare ska den medicinska kontrollen föregås av en riskbedömning av arbetsmiljön.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43, § 37a-g) ska personer som exponeras för härdplaster även genomgå en utbildning om hur de ska arbeta för att ha en säker arbetsmiljö vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter.

När ska kontrollen utföras

Kontrollen ska genomföras innan tjänsten tillträds, 3-6 månader efter att tjänsten har tillträtts och därefter vartannat år för medarbetare som exponeras för:

 • Diisocyanat eller organisk syraanhydrid
 • Kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat mer än 30 minuter per vecka

Kontrollen ska erbjudas innan arbetet påbörjas och upprepas vid besvär som kan misstänkas bero på arbetet med följande produkter:

 • Akrylatplaster märkta H 317 eller H334
 • Epoxiplastkomponenter 

Så går den medicinska kontrollen till

 1. Bifoga riskbedömning och ange ämnen som exponeras
  När du beställer tjänsten bifogar du riskbedömningen och anger vilket ämne din medarbetare exponeras för i arbetet. När tjänsten är beställd bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

 2. Läkarundersökning
  Under läkarunderbesöket görs en historikgenomgång, undersökning samt spirometri.

 3. Intyg
  Ett tjänstbarhetsintyg alternativt läkarintyg utfärdas beroende på medarbetares exponering utfärdas.

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.