Krisstödstjänster

Previa är en av Sveriges största aktörer inom psykosocialt krisstöd, med lång erfarenhet från hantering av bland annat individuella kriser, olyckor, hot- och våldssituationer, organisatoriska kriser och katastrofhändelser.

Krishantering

Genom våra krisstödstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning. 

Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Previa hjälper till att skapa väl fungerande organisationer för krisarbete och erbjuder kvalificerat stöd före, under och efter en kris. Ett bra omhändertagande i krissituationer får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktigt positiv inverkan på relationen mellan chefer och medarbetare.

Innan något händer

 • Ni får hjälp att förbereda och krissäkra organisationen genom utbildning och information utifrån krav och intentioner i AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.
 • Ni får hjälp och stöttning i att formulera en krisplan
 • Ni får skräddarsydda utbildningar för era chefer, arbetsledare, krisgrupper.
 • Ni får processledda scenarioövningar för att veta hur ni ska agera om en kris kommer och era medarbetare blir utbildade i Första hjälpen.  

Under krisen – krisstöd dygnet runt

 • Ni får tillgång till en telefonjour som är öppen dygnet runt eller dagtid. Dit kan era medarbetare och chefer snabbt få kontakt med Previas krisspecialister.
 • Där erbjuds omedelbar handledning i att hantera krisen. Krisspecialisten gör en bedömning av situationen och kan förutom chefsstödet rekommendera fler insatser om det anses vara nödvändigt.
 • Du får snabbt professionellt stöd för att kunna göra rätt bedömningar i ett utsatt läge.
 • Du får garanterat kontakt med Previas krisspecialister inom 15 minuter och stöd ges på plats inom 1-12 timmar beroende på geografi, ort och tidpunkt. I ett akut läge vägleds chefer och får anpassad hjälp till direkt och indirekt drabbade.

Krisjour eller krisstöd – det här ingår

 • Tillgänglighet dygnet runt
 • Chefshandledning via telefon
 • Krishantering och professionell bedömning, eventuellt bokning av samtal
 • Akut insats på plats vid extraordninära händelser

Efter en kris 

 • Ni får fortsatt stöd efter den akuta fasen genom såväl individuellt anpassade insatser, som insatser på gruppnivå.
 • Vid behov kan vi erbjuda psykologisk och medicinsk bedömning.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?