Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Konflikthantering

Konflikter är vanligt och kan handla om allt från petitesser till komplicerade och svåra frågor. En konflikt är något som hindrar en individ att göra det han eller hon vill göra, vilket skapar så mycket frustration att inblandade personer agerar. Känslan av frustration är det som driver och håller konflikten vid liv.

Arbetsmiljö

Bakgrunden till konflikter finns ofta i vardagliga, allmänna förhållanden. Det kan finnas mellan enskilda individer, grupper och på systemnivå i en organisation – ofta i samverkan på alla nivåer.

För att hantera en konflikt är det viktigt att kartlägga hur konflikterna yttrar sig på de olika nivåerna. Vanliga orsaker till konflikter är otydlighet i uppdrag, bristande förutsättningar att hantera uppdraget, brister i kommunikation och en organisation som inte uppskattar olikheter och olika uppfattningar. En framgångsrik verksamhet behöver medarbetare som har olika uppfattningar och där konstruktiva diskussioner utifrån detta främjar innovation och utveckling. Dessa förutsättningar bygger på väl utvecklade och fungerande arbetsgrupper.

Effekter av konflikter är så omfattande för verksamheten att förebyggande arbete med att bygga fungerande samarbetsinriktade arbetsgrupper alltid rekommenderas. Samarbetsinriktade arbetsgrupper kännetecknas av medlemmar som är nyfikna, undersökande, aktiva, icke värderande och inställda på att utveckla goda relationer inom arbetsgruppen och med andra arbetsgrupper.

Så fungerar konflikthantering

En utomstående bör anlitas när olösta konflikter på arbetsplatsen ska hanteras. Detta för att kartlägga vad motsättningarna handlar om och vilka sak- och/ eller relationsfaktorer som ligger bakom. Dessutom behöver de inblandade parternas beteende, känslor och motivation att hantera konflikten undersökas inför rekommendation om åtgärder. Previa har både experter och verktyg att använda vid olika typer av konflikthantering.

7 tips - så hanterar du konflikter på arbetsplatsen

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss. Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund.

Vem är du?