För att få hjälp med ditt ärende använd våra säkra formulär under Kontakta oss eller direkt till din närmaste Previa-enhet under  Hitta oss.


HealthWatch

HealthWatch är ett webbaserat verktyg som kartlägger hälsa och den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Tjänsten riktar sig till medarbetare, arbetsgrupp och chef i syfte att bevara och främja hälsa och livskvalitet samt motverka stressproblem och annan ohälsa.

Hälsa Online

Tjänsten skapar förutsättningar för en utvecklande dialog mellan chefer och medarbetare. Den bidrar med konkreta och praktiska verktyg för individen, arbetsgruppen och chef för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. 

I webbverktyget finns övningar för stresshantering och andra hälsofrämjande aspekter som är speciellt framtagna för att öka återhämtning, koncentrationsförmåga, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande. Tjänsten nås enkelt via webben eller som applikation på telefonen eller surfplatta.

Så går det till

Medarbetare får regelbundet svara på 11 frågor och får därefter en direkt återkoppling och kan följa sin hälsa över tid. Frågorna handlar bland annat om hur stämning på jobbet upplevs, arbetsbelastning, arbetsglädje, stress, sömn och koncentration.

Svaren på enkäten från medarbetare ger chefen möjlighet att enkelt följa arbetsgruppens utveckling för att bättre förstå behov och förväntningar. Samt även stimulera till gemensam utveckling och problemlösning. Chefen får även tillgång till utbildningar inom till exempel arbetsglädje och effektivitet, förtroendeskapande ledarskap och öppet klimat.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?