Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Hälso- och arbetsmiljöprofil

Hälso- och arbetsmiljöprofiler är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar det egna välbefinnandet.

Hälsa

Previas Hälso- och arbetsmiljöprofil ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och för organisationen. Profilen kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefnnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Enkäten bygger på olika frågeblock med validerade frågor som kretsar kring faktorer som är möjliga för medarbetaren att själv påverka som: kost motion, alkohol, tobak, sömn och stress; samt frågor som arbetsgivaren kan påverka i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Frågeblock kan läggas till eller tas bort beroende på vad som ska undersökas. Det går även att lägga till ytterligare provtagningar eller tester som hörseltest, syntest och utökad alkoholscreening.

Enkäten besvaras enskilt och följs upp med ett besök hos en företagssköterska för hälsosamtal, provtagning, konditionstest, sammanfattning och handlingsplan.

Så går det till

När du som chef beställt en hälso- och arbetsmiljöprofil till en medarbetare, kommer medarbetaren får ett e-postmeddelande med tid för besök och inloggningsuppgifter till en hälsoenkät som ska fyllas i innan besöket.  

Därefter får medarbetaren genomgå följande: 

  • Hälsosamtal utifrån hälsoenkäten  
  • Provtagning (Blodtryck, BMI, midjemått, glukos, kolesterol) 
  • Konditionstest  
  • Reflektion och sammanfattning av resultaten

Arbetsmiljöprofilen ger en heltäckande bild av hälsoläget på arbetsplatsen, både ur grupp- och individperspektiv, och ligger sedan till grund för att upprätta en handlingsplan och skapa motivation för att förbättra hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss. Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund.

Vem är du?