Hälso- och arbetsmiljöprofil

Hälso- och arbetsmiljöprofiler är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar det egna välbefinnandet.

Hälsa

En hälso- och arbetsmiljöprofil ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och för organisationen. Profilen kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Så går kartläggningen till

När du som chef beställt en hälso- och arbetsmiljöprofil till en medarbetare, kommer medarbetaren få ett mail med tid för besök och inloggningsuppgifter till en hälsoenkät som ska fyllas i innan besöket.  

Enkäten bygger på olika frågeblock med validerade frågor som kretsar kring faktorer som är möjliga för medarbetaren att själv påverka som: kost motion, alkohol, tobak, sömn och stress; samt frågor som arbetsgivaren kan påverka i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Frågeblock kan läggas till eller tas bort beroende på vad som ska undersökas. Det går även att lägga till ytterligare provtagningar eller tester som hörseltest, syntest och utökad alkoholscreening.

Enkäten besvaras enskilt och följs upp med ett besök hos en företagssköterska för hälsosamtal, provtagning, konditionstest, sammanfattning och handlingsplan.

  • Hälsosamtal utifrån hälsoenkäten  
  • Provtagning (Blodtryck, BMI, midjemått, glukos, kolesterol) 
  • Konditionstest  
  • Reflektion och sammanfattning av resultaten

Resultat

Arbetsmiljöprofilen ger en heltäckande bild av hälsoläget på arbetsplatsen, både ur grupp- och individperspektiv, och ligger sedan till grund för att upprätta en handlingsplan och skapa motivation för att förbättra hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss


Vill du beställa?

Är du behörig beställare på ditt företag och vill göra en nybokning eller beställa tjänst? Använd våra säkra formulär:  Beställa tjänster


Har du en fråga?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?