HealthWatch

HealthWatch är ett webbaserat verktyg som kartlägger hälsa och den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Tjänsten riktar sig till medarbetare, arbetsgrupp och chef i syfte att bevara och främja hälsa och livskvalitet samt motverka stressproblem och annan ohälsa.

Hälsa och Livsstil

Verktyg som kartlägger hälsan och arbetsmiljön

Verktyget skapar förutsättningar för en utvecklande dialog mellan chefer och medarbetare. Det bidrar med konkreta och praktiska verktyg för individen, arbetsgruppen och chefen för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. 

I verktyget finns övningar för stresshantering och andra hälsofrämjande aspekter som är speciellt framtagna för att öka återhämtning, koncentrationsförmåga, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande. Tjänsten nås enkelt via webben eller som app på telefonen eller surfplattan.

Så går kartläggningen till

  1. Medarbetare får regelbundet svara på 11 frågor

    Frågorna handlar bland annat om hur stämningen på jobbet upplevs, hur arbetsbelastningen och arbetsglädjen, hur stressad man känner sig, hur man sovit och hur koncentrationen ligger till. 
  2. Svaren hjälper medarbetarna

    När frågorna är besvarade får medarbetaren direkt återkoppling och kan på så sätt följa sin hälsa över tid. På så sätt får medarbetaren en möjlighet att konkret reflektera kring sin hälsa. 
  3. Svaren hjälper chefen och arbetsgruppen

    Svaren på enkäten från medarbetarna ger chefen möjlighet att enkelt följa arbetsgruppens utveckling för att bättre förstå behov och förväntningar. De stimulerar till gemensam utveckling och problemlösning. Du som chef får även tillgång till utbildningar inom till exempel arbetsglädje och effektivitet, förtroendeskapande ledarskap och öppet klimat.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.