Riskbedömning av ergonomisk belastning

Enligt lagen ska du som arbetsgivare regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Previa är ett stöd för att ni ska uppnå kriterierna för en hälsosam arbetsplats.

Ergonomi

Riskbedömningen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ett  systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och föreskrifterna för belastningsergonomi (AFS 2012:2). I dem lyfts krav och vägledning till hur en bra arbetsmiljö skapas. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras praktiskt och ställer krav på bland annat riskbedömning av arbetsförhållanden. Belastningsergonomi är ett område som ingår i kriteriet för en bra arbetsplats. 

Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar – och att åtgärda dem – skapar förutsättningar för att medarbetare trivs och kan utföra ett bra arbete. En riskbedömning är detsamma som att leta efter möjligheter att förbättra arbetsmiljön och verksamheten.

Så går riskbedömningen till

 1.  Du som chef blir kontaktad av en ergonom

  När du som chef beställt tjänsten blir du kontaktad av en ergonom. Tillsammans planerar ni uppdraget utifrån er verksamhet.

 2. Bedömningen bokas in och genomförs

  Bedömningen på plats i verksamheten görs av en ergonom – och ofta i samverkan med chef, medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningen kan göras med olika avgränsningar och med relevanta checklistor. En fördjupad bedömning kan göras.

 3. Förslag på förbättringar

  Ni får en sammanställd rapport med resultatet från bedömningen samt förslag till förbättringar.

Utbildning i belastningsergonomi

Med era arbetsutmaningar som grund utbildar vi er i belastningsergonomi. Genom en utbildning hos oss hjälper vi er att förankra Arbetsmiljöverkets föreskrifter i er verksamhet. Utbildningen går igenom vilka krav varje arbetsplats har – och hur man arbetar efter dem. Vi går också igenom definitioner som är bra att känna till.

Utbildningen leds av våra experter inom området (ergonom och legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast). För att motsvara er verksamhet lyssnar vi in era förväntningar och mål under ett uppstartsmöte, innan vi förbereder utbildningen. 

 • Hur belastningsskador uppkommer och förebyggs.
 • Skonsam arbetsteknik.
 • Hur man stärker kroppens fysiska resurser.
 • Möjligt tillägg på önskemål av er: praktisk övning i lyftteknik, förflyttningsteknik. 

Kurslängd och genomförande

Max 20 personer åt gången och genomförandet av utbildningen tar 2 timmar om inget annat anges i diskussion med er. Möte tillsammans med er som arbetsgivare, där vi lyssnar in era behov och utmaningar, sker utöver utbildningstillfället. Det kan vara så att ni exempelvis vill komplettera utbildningen med en praktisk övning – såsom lyftteknik eller förflyttningsteknik – då förlängs utbildningen med en timme. 

Efter utbildningen

Ni kommer att ha förståelse för vad lagen om belastningsergonomi innefattar, hur koppen fungerar, hur belastningsskador uppkommer och förebyggs. Ni kommer ha kunskap om skonsam arbetsteknik och hur man stärker kroppens fysiska resurser.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Previas lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.