Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Illustration  med person som tänker på utmaningar på arbetsplatsen kopplat  till corona.

Coronakrisen – Previas stöd till arbetsplatsen

Previa kan erbjuda tjänster, råd och stöd i frågor om coronakrisen och covid-19 för chefer, HR och medarbetare.

Med anledning av de allmänna råden att undvika resande har Previa mobiliserat kapacitet för att leverera flera av våra tjänster genom onlinebesök eller via telefon som alternativ till fysiskt besök på våra enheter.

Anpassat stöd och tjänster

För anpassad rådgivning om coronaviruset och insatser till arbetsplatser erbjuder Previa följande tjänster (pris enligt avtalad timtaxa):

 

Telefonrådgivning

Som stöd för chefer och HR ger våra företagssköterskor och företagsläkare rådgivning om coronaviruset, exempelvis distansarbete, ersättningar och medicinsk vägledning.  

Chefshandledning

Våra organisationskonsulter handleder chefer i frågor som att leda på distans, leda i kris, organisera arbetet, stilla oro i arbetsgruppen vid permitteringar och övrig kommunikation som kan vara viktigt i rådande situation. 

Krisstöd och krisberedskap

Kontakt med krisspecialister och rådgivning om krissituationer och stabiliserande insatser. Genom våra krisstödsexperter tillförs företagets krisorganisation utökat stöd, tillgänglighet och kompetens.

Covid-19 antikroppstest

Provtagning för antikroppar mot covid-19 för personalgrupper och individer, med analys i medicinskt laboratorium.

Om tjänsten

Stödsamtal

Omhändertagande av chefer och medarbetare från beteendevetare eller psykolog av oro och reaktioner kopplade till coronakrisen, t ex varsel, privatekonomi och om den egna eller familjens hälsa.

Riskbedömning

Genom råd från våra arbetsmiljöingenjörer får du svar på frågor kring riskbedömning enligt föreskriften 2018:4, exempelvis översyn av arbetsuppgifter eller situationer som kan utgöra smittrisker.  

Stöd vid hemarbete

Få råd om distansarbete, arbetsmiljö och arbetssätt när medarbetare och chefer jobbar hemma. Vår ergonom eller fysioterapeut svarar t ex på frågor om ergonomi, fysisk aktivitet och kommunikation.

Intyg om covid-19

För arbetsgivare med medarbetare med behov av intyg om icke-infektion för covid-19 erbjuder Previa begränsad provtagning.

Om tjänsten

Previas stöd till arbetsplatsen görs med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förändring vid Förstadagsintyg


För medarbetare med krav på förstadagsintyg erbjuder Previa nu tjänsten via telefon.

Den nya rutinen gäller vid symptom med feber, förkylning eller luftvägsbesvär och är en tillfällig åtgärd för att motverka smittspridning av coronaviruset. 

Medarbetaren får därefter ett intyg med notering att kontakt har skett på telefon.