Corporate Based Mindfulness Training - CBMT

Det finns sätt för oss att träna hjärnans förmåga att uppmärksamma så att vi förblir fokuserade och lugna när vi står mitt i den storm som är vår arbetsdag. Träningen handlar om att ta kontroll över våra tankar och stänga av autopiloten.

Ledarskap

Arbetslivet blir alltmer intensivt och ställer höga krav på uppmärksamhet och fokus. För att hinna med försöker vi göra fler saker samtidigt - multitaska. Men när vi gör det hänger hjärnan inte med. Förmågan att vara fokuserad minskar istället. Sättet vi arbetar på fungerar helt enkelt inte och vi blir mindre effektiva och mer stressade.

För vem

Chefer och medarbetare. CBMT erbjuds både som ett anpassat ledarskapsprogram och för att utveckla potential i breda personalgrupper.

Programmet genomförs med fördel för samtliga medarbetare i en verksamhet, avdelning eller team. Varje träningsgrupp kan bestå av upp till 30 deltagare.

CBMT kombinerar styrkor från tre områden

  • Metoder för att träna uppmärksamhet och närvaro- mindfulnessträning
  • Den senaste vetenskapliga forskningen om hjärnan
  • "Best-practice"-metoder från näringslivet som främjar effektivitet och produktivitet

Så här går det till

CBMT-programmet består av tre delar

  • 10 minuter mindfulnessträning dagligen.
  • Ett antal utvalda arbetsrelaterade teman, där deltagaren praktiskt tillämpar mindfulness för ökat fokus och ökad uppmärksamhet i sitt arbete. Exempel på teman är möte, e-post, förändringar, prioritering, målfokus, kommunikation och kreativitet.
  • Träning av förhållningssätt som är gynnsamma för att öka uppmärksamhet och närvaro. Exempel är närvaro, tålamod, vänlighet, acceptans och att fokusera på rätt saker.

CBMT programmet är uppbyggt utifrån ett modulsystem och kan anpassas efter ditt behov och specifika förutsättningar.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?