Riskbedömning av ergonomisk belastning

Arbetsmiljöer och arbetsuppgifter med fysisk belastning är en risk för ohälsa. Previa erbjuder belastningsergonomisk riskbedömning som ett stöd för en väl utformad och hållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Tjänsten är baserad på krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete och  Belastningsergonomi. Föreskrifterna beskriver bland annat att arbetsgivaren ska bedöma om det finns ergonomiska risker i arbetsmiljön och åtgärda de risker som framkommer.

Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar, och att åtgärda dem, skapar förutsättningar för arbetstagare som trivs, som håller i längden och kan utföra ett bra arbete. Att genomföra en riskbedömning är detsamma som att leta efter möjligheter att förbättra arbetsmiljön och verksamheten.

Så här går det till

När du som chef beställt tjänsten ”Belastningsergonomisk riskbedömning” kommer du att bli kontaktad av en ergonom för att tillsammans planera uppdraget.

Riskbedömning kan göras med olika avgränsningar och med relevanta checklistor. En fördjupad bedömning kan göras med specifika metoder. Bedömningen på plats i verksamheten görs av ergonom och ofta i samverkan med chef, medarbetare och skyddsombud.

En rapport med resultat av bedömning samt förslag till förbättringar sammanställs och återrapporteras till uppdragsgivaren.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?