Arbetsmiljörond - skyddsrond

Det finns olika sätt att undersöka om arbetsmiljön på en arbetsplats är bra eller behöver bli bättre. Arbetsmiljörond - skyddsrond, är ett sätt och kan göras i vilken arbetsmiljö som helst, från gruva till kontor. Det inkluderar bland annat arbetsmiljö generellt, digital arbetsmiljö och aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Arbetsmiljö

Att undersöka arbetsmiljön med hjälp av en arbetsmiljörond är en del av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syftet med en arbetsmiljörond är att du som arbetsgivare ska hitta det som kan förbättras i arbetsmiljön.

Målet är att det efter ronden ska finnas underlag för insatser som leder till välfungerande arbetsmiljö där hälsa och goda arbetsinsatser främjas. Våra experter hjälper dig att utföra olika typer av arbetsmiljöronder.

Exempelområden som undersöks i en arbetsmiljörond

  • Ljud
  • Ljus
  • Ventilation
  • Klimat
  • Belastningsergonomi
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vill du veta mer om våra tjänster?

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss


Vill du beställa?

Är du behörig beställare på ditt företag och vill göra en nybokning eller beställa tjänst? Använd våra säkra formulär:  Beställa tjänster


Har du en fråga?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?