Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete

Många arbetstagare arbetar sin huvudsakliga arbetsdag vid datorer, med mobila enheter och i olika IT-system med varierande utformning. Previas arbetsmiljöbedömning vid datorarbete hjälper arbetsgivare och medarbetare att få hälsoperspektiv på den digitala arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Dator- och bildskärmsarbete innebär arbetsbelastning på både kropp och hjärna. Arbetsbelastningen kan vara ohälsosam och leda till hälsoproblem som stress, smärta och värk i kroppen. Detta kan leda till bristande välbefinnande och sänkt arbetsprestation.

En arbetsmiljö som är väl utformad och där arbetet är organiserat för en hälsosam arbetsbelastning främjar välmående och goda prestationer. Det är bra för alla.

Tjänsten Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete leder till ökade kunskaper, hälsosamma beteenden och en förbättrad förmåga att göra rätt i den digitala arbetsmiljön. Tjänsten innebär också att arbetsgivaren arbetar med de krav som Arbetsmiljöverkets ställer på riskbedömning 

Så här går det till

När du som chef beställt tjänsten ”Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete” kommer du att bli kontaktad av en ergonom för tillsammans planera uppdraget.

Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete innebär sedan dels en utbildningsinsats i grupp (max 30 personer) omfattande en timme om hur man kan förebygga ohälsa vid datorarbete, och dels en individuell genomgång ”på plats” av utformningen av varje datorarbetsplats.

En rapport med resultat av bedömning samt förslag till förbättringar sammanställs och återrapporteras till dig. Tjänsten utförs av fysioterapeut/ergonom.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?