Arbetsförmågeutredning

En arbetsförmågeutredning leds av våra rehabsamordnare. I ett samtal mellan dig som arbetsgivare och en rehabsamordnare från oss bestäms vilka kompetenser som ska ingå i utredningen.

Rehabilitering

Så går arbetsförmågeutredningen till

En arbetsförmågeutredning behövs för att kuna ta fram en plan för rehabiliteringen. Prover tas, samtal förs och en bedömning görs. Utredningen lägger grunden för en effektiv rehabilitering framåt.

 1. Intervju mellan chef och rehabsamordnare

  Under en intervju mellan en chef från er och rehabsamordnare från oss diskuteras arbetsmiljö och medarbetarens krav kopplat till arbetet. 

 2. Intervju mellan medarbetare och rehabsamordnare

  Under en intervju med medarbetaren från er och en rehabsamordnare från oss diskuteras medarbetarens hälsa, livsstil och arbetsmiljö som kan tänkas påverka arbetsförmågan. En provtagning genomförs under samma tillfälle.

 3. Utredning och bedömning

  Våra fysioterapeuter, psykologer och företagsläkare gör en gemensam bedömning av arbetsförmågan. Företagsläkare kvalitetssäkrar utlåtandet.

 4. Avstämning mellan medarbetare och företagsläkare

  Företagsläkaren går igenom det skriftliga utlåtandet tillsammans med medarbetaren.

 5. Redovisningsmöte och handlingsplan

  Alla berörda parter samlas och går igenom utlåtandet: medarbetare, chef och övriga deltagare som exempelvis företagsläkare och rehabsamordnaren. En handlingsplan utformas. 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?