Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Våra tjänster

Ta del av våra tjänster för medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Ledarskap

CBMT

;

Ledarskap

Handledning och stöd för chefer

;

Ledarskap

Ledarskapsutbildning

;

Ledarskap

OBM

;

Ledarskap

Teamutveckling

;