Våra tjänster

Ta del av våra tjänster för medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Hälsa

HealthWatch

Hälsa

Hälso- och arbetsmiljöprofil

Hälsa

Hälsoundersökning

Hälsa

Lagstadgade hälsoundersökningar

Hälsa

Massage på jobbet

Hälsa

Mental träning online

Hälsa

Stresshantering online

Hälsa

Sömnskola online

Hälsa

Vaccination