Previa i korthet

Vi bidrar till hälsa och hållbarhet genom utveckling av individer och organisationer. Tillsammans med vår ägare, ledning och styrelse skapar vi möjligheter för hållbara arbetsplatser runt om i Sverige.

Sveriges ledande företag inom företagshälsa

Företagen väljer oss för vår breda expertis. Hos oss hittar du allt från psykologer och rehabsamordnare till organisationskonsulter och arbetsmiljöingenjörer. Vi har samlat all kompetens hos oss för att enklare kunna se sambanden mellan arbetsmiljö, organisation och medarbetare. Vi tar ansvar för hela kedjan och hjälper till att få alla bitar på plats. Först då skapas en effektiv organisation med ett utvecklat ledarskap och engagerade medarbetare i en positiv arbetsmiljö. Det är våra framgångsfaktorer. 


Previa är del i Falck koncernen

Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet med sammanlagt 2 000 medarbetare. Falck Healthcare ägs till 60 procent av danska Falck och 40 procent av TryghedsGruppen.

Det är spännande att vara vd i ett skede när Previa och Falck Healthcare gör en omfattande satsning på både digitala tjänster och behandlingar.

Carina Reidler, vd för Previa

Previas ledning

Carina Reidler, vd och tf Finanschef
Hans Klingemar, Marknads- och Försäljningschef
Anna Östling, Affärsutvecklingschef
Helen Johansson, COO
Kristina Damgård Hansen, COO
Margita Hägglund, bitr. COO  
Jörgen Ljung, HR-chef
Urban Svensson, Medicinsk ledningsansvarig
Peter Skald, Kommunikationsansvarig
Jonas Sörman, IT-chef

Previas styrelse

Jakob Riis, Falck A/S, Danmark (Styrelseordförande)
Nicolai Søegaard, Falck A/S, Danmark
Lene Dalsjö Bull, Falck Healthcare, Danmark
Carina Reidler, Previa
Hans Johnsson, Previa (Arbetstagarrepresentant)
Milo Lindhe, Previa (Arbetstagarrepresentant)

Huvudkontor

Postadress: Box 6047, 102 31 Stockholm 
Besöksadress: S:t Eriksgatan 113, Stockholm


AB Previa

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv.

Genom att effektivisera organisationen, utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och skapa en positiv arbetsmiljö hjälper vi verksamheter att nå sina mål och skapa ännu bättre resultat.

Previa har 1 000 medarbetare på över 90 orter över hela landet. Vi anlitas av 8 000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda och omsatte drygt 1,1 miljarder kronor under 2017.

Genom systerbolaget Falck Healthcare AB erbjuder Previa också tjänster inom Krisstöd och Personalstöd och tjänster inom sjukvårdsförsäkringar.

Båda ingår i Falck koncernen och ägs av Falck Healthcare Holding som är Nordens största leverantör inom hälsa i arbetslivet.