Just nu är det högt tryck på vår telefoni. Vi ber våra kunder att i första hand göra sitt ärende online. Här kan du göra sjuk- och friskanmälanändra och avboka tid eller för frågor kontakta oss. Frågor om covid-19 hänvisas till www.1177.se


AB Previa i korthet

Vi bidrar till hälsa och hållbarhet genom utveckling av individer och organisationer. Tillsammans med vår ägare, Falck koncernen, bidrar vi till att skapa hållbara arbetsplatser runt om i hela Sverige.

Sveriges ledande företag inom företagshälsa

Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken.

Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat.

  • Previa har fler än 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
  • Vi anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda.
  • 2019 omsatte Previa drygt 1,1 miljarder kronor.

Previa är del i Falck-koncernen

Previa ingår i Falck Healthcare AB som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet med sammanlagt 2000 medarbetare. Falck Healthcare ägs till 60 procent av danska Falck och 40 procent av TryghedsGruppen. Genom Falck Healthcare erbjuder Previa tjänster inom krisstöd, personalstöd och sjukvårdsförsäkringar.

Både Previa och systerbolaget Falck Healthcare ingår i Falck-koncernen och ägs av Falck Healthcare Holding som är Nordens största leverantör inom hälsa i arbetslivet.

Carina Reidler vd för Previa
Det är spännande att vara vd när Previa och Falck Healthcare gör satsning på digitala tjänster

Carina Reidler, vd för Previa

Företagsledning

Carina Reidler, vd
Johan Mähler, försäljning- och marknadsdirektör
Anna Östling, affärsutvecklingschef
Eric Björeskog, HR-direktör
Torbjörn Vedberg, tf. medicinsk ledningsansvarig
Peter Skald, kommunikationsansvarig

Styrelse

Anette Damgaard, Falck A/S, Danmark (Styrelseordförande)
Martin Bøttern, Falck A/S, Danmark
Carina Reidler, Previa
Karin K E Forsberg Selin (Arbetstagarrepresentant)

Previa i siffror


2020 utförde vi bland annat:

363 000 förebyggnade besök

380 000 sjuk- och friskärenden

163 000 rehabbesök

50 000 lagstagade undersökningar

22 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler

40 000 drogtester

Huvudkontor

Postadress: Box 6047, 102 31 Stockholm 
Besöksadress: S:t Eriksgatan 113, Stockholm

Kvalitet och miljö

Previa är auktoriserad företagshälsa. Vi utgår ifrån de riktlinjer som är framtagna i Företagshälsans riktlinjegrupp. Det innebär att vi arbetar evidensbaserat och följer aktuell lagstiftning. Här följer våra listade kvalitetscertifikat och företagspolicys.