AB Previa i korthet

Vi bidrar till hälsa och hållbarhet genom utveckling av individer och organisationer. Tillsammans med vår ägare, Falck koncernen, bidrar vi till att skapa hållbara arbetsplatser runt om i hela Sverige.

Sveriges ledande företag inom företagshälsa

Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken.

Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat.

  • Previa har fler än 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
  • Vi anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda.
  • 2018 omsatte Previa drygt 1,1 miljarder kronor.

Previa är del i Falck-koncernen

Previa ingår i Falck Healthcare AB som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet med sammanlagt 2000 medarbetare. Falck Healthcare ägs till 60 procent av danska Falck och 40 procent av TryghedsGruppen. Genom Falck Healthcare erbjuder Previa tjänster inom krisstöd, personalstöd och sjukvårdsförsäkringar.

Både Previa och syterbolaget Falck Healthcare ingår i Falck-koncernen och ägs av Falck Healthcare Holding som är Nordens största leverantör inom hälsa i arbetslivet.

Det är spännande att vara vd när Previa och Falck Healthcare gör satsning på digitala tjänster

Carina Reidler, vd för Previa

Företagsledning

Carina Reidler, vd
Anna Östling, affärsutvecklingschef
Christian Sundell, BIO 
Eric Björeskog, HR-direktör
Helen Johansson, COO
Kristina Damgård Hansen, COO
Margita Hägglund, bitr. COO  
Urban Svensson, medicinsk ledningsansvarig
Peter Skald, kommunikationsansvarig

Styrelse

Jakob Riis, Falck A/S, Danmark (Styrelseordförande)
Nicolai Søegaard, Falck A/S, Danmark
Christian Sundell, Falck Sverige
Carina Reidler, Previa
Hans Johnsson, Previa (Arbetstagarrepresentant)
Milo Lindhe, Previa (Arbetstagarrepresentant)
Karin K E Forsberg Selin (Arbetstagarrepresentant)

Previa i siffror


2018 utförde vi bland annat:

422 400 förebyggnade besök

403 400 sjuk-och-frisk-ärenden

184 700 rehabbesök

51 500 lagstagade undersökningar

40 600 hälso- och arbetsmiljöprofiler

38 500 drogtester

Huvudkontor

Postadress: Box 6047, 102 31 Stockholm 
Besöksadress: S:t Eriksgatan 113, Stockholm

Kvalitet och miljö

Previa är auktoriserad företagshälsa. Vi utgår ifrån de riktlinjer som är framtagna i Företagshälsans riktlinjegrupp. Det innebär att vi arbetar evidensbaserat och följer aktuell lagstiftning. Här följer våra listade kvalitetscertifikat och företagspolicys.