Previa i korthet

Vi bidrar till hälsa och hållbarhet genom utveckling av individer och organisationer. Tillsammans med vår ägare, ledning och styrelse skapar vi möjligheter för hållbara arbetsplatser runt om i Sverige.

Previa är del i Falck koncernen

Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet med sammanlagt 2 000 medarbetare. Falck Healthcare ägs till 60 procent av danska Falck och 40 procent av TryghedsGruppen.

Det är spännande att vara vd i ett skede när Previa och Falck Healthcare gör en omfattande satsning på både digitala tjänster och behandlingar.

Carina Reidler, vd för Previa

Previas ledning

Carina Reidler, vd och tf Finanschef
Hans Klingemar, Marknads- och Försäljningschef
Helen Johansson, COO
Kristina Damgård Hansen
Margita Hägglund, bitr. COO  
Jörgen Ljung, HR-chef
Urban Svensson, Medicinsk ledningsansvarig
Peter Skald, Kommunikationsansvarig
Jonas Sörman, IT-chef

Previas styrelse

Jakob Riis, Falck A/S, Danmark (Styrelseordförande)
Nicolai Søegaard, Falck A/S, Danmark
Lene Dalsjö Bull, Falck Healthcare, Danmark
Carina Reidler, Previa
Hans Johnsson, Previa (Arbetstagarrepresentant)
Milo Lindhe, Previa (Arbetstagarrepresentant)

Previa i siffror


  • Bildades 1984 och ingår  sedan 2014 i Falck Group. 
  • Previa har 1 000 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
  • 60% av våra kunder är privata företag och 40% är offentliga verksamheter. 
  • Ca 8 000 företag och organisationer med 1 200 000 anställda använder Previas tjänster. 
  • Previas omsättning 2017 uppgick till 1,1 mdkr.