Nyhet

Träna upp din mentala kondition

I samarbete med Linkura erbjuder Previa en ny tjänst, Insiktsprogram för mental kondition. Tjänsten ska hjälpa medarbetare att skapa en bättre förståelse för återhämtning och belastning och på så sätt bidra till balans i vardagen.

Kärnan i programmet handlar om att skapa förståelse för vad mental kondition är och hur vi  kan påverka den. De medarbetare som deltar i programmet får under tio dagar koppla upp sig på ett EKG-sensor. Via sensorn analyseras hjärtats elektriska signaler för att kunna beräkna balansen mellan stress och återhämtning och via en app kan deltagarna följa sin sömn, aktivitet och belastning.

­– ­Vi ser ett ökat intresse av olika typer av hälsotjänster och detta program blir ytterligare ett verktyg i det övriga hälso- och arbetsmiljöarbetet hos våra kunder. Programmet ger medarbetaren insikt i hälsofaktorer som sömn, fysisk aktivitet och återhämtning. För chefer och HR kan resultatet fungera som ett beslutsstöd för att jobba vidare med med hälsa, både i mindre arbetsgruppen eller på organisatorisk nivå, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Previa.

Vi ser ett ökat intresse av olika typer av hälsotjänster och detta program blir ytterligare ett verktyg i det övriga hälso- och arbetsmiljöarbetet

Tillgång till hälsocoach

I appen kommer deltagaren även få tillgång till en digital coach som ger feedback, tips och övningar utifrån den insamlade datan. Efter tre dygns mätning har medarbetaren möjlighet att, via appen, boka tid för ett hälsosamtal med en certifierad coach.

Tjänsten erbjuds i samarbete med Linkura och bygger på forskning vid Linköpings universitet om kroppens signaler vid stress, sömn och återhämtning. Tjänsen ska inte användas i medicinskt utredningssyfte eller rehabilitering utan är ett rent hälsofrämjande verktyg.

Detta ingår i standardprogrammet:

  • Tio dagars mätning av biodata.
  • Tillgång till app med individuella övningar och digital coachning.
  • Ett personligt coachsamtal (30 min).
  • Individuell hälsoplan.

Program för mental kondition

Läs mer och beställ Insiktsprogram för mental kondition