Medicinska kontroller i arbetslivet

Medicinska kontroller i arbetslivet

I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft från första november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller. Att bedöma medarbetarens risk för ohälsa genom en riskbedömning är förutsättningen för att kunna veta om en medicinsk kontroll behövs.

Nyhet

Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter innebär även förändrade krav på utförarna av medicinska kontroller. Inom Previa pågår ett arbete med att se över de medicinska kontrollerna så att de motsvarar kraven i de nya föreskrifterna. Vi säkerställer de utökade kompetenskraven och våra processer för att tillgodose arbetsgivarens dokumentationsansvar. 

Tydligare arbetsgivaransvar

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Det innebär att:

 • informera om och erbjuda arbetstagarna den medicinska kontrollen
 • sammanställa vilka arbetstagare som vill genomföra den medicinska kontrollen
 • beställa den medicinska kontrollen
 • beställa en bedömning för tjänstbarhetsintyg om detta krävs
 • informera företagshälsan om riskbedömningar

Förändringar av Medicinska kontroller i arbetslivet


AFS 2019:3 innehåller nya gränsvärden och definitioner på en rad områden. De viktigaste förändringarna är:

 • införande av medicinska kontroller vid handintensivt arbete
 • införande av medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning vid kvicksilverexponering
 • nya gränser för provtagning av blyhalten i blod
 • ny definition av nattarbete
 • utvidgat tillämpningsområde vid klättring vid stor nivåskillnad
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas

Läs mer på Arbetsmiljöverket

Få koll på de nya föreskrifterna


Lär dig mer om AFS 2019:3 och ställ frågor direkt till våra experter. Anmäl dig till våra seminarier eller webbinar:

Kostnadsfria seminarier

Borås
Falun/Borlänge
Finspång
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Katrineholm
Karlstad
Kristanstad
Linköping
Ludvika
Lund
Malmö
Mölndal
Norrköping
Nyköping
Piteå
Sandviken
Skellefteå

Stockholm Arlanda
Stockholm City
Stockholm Gullmarsplan
Stockholm Kista
Sundsvall
Trelleborg
Umeå
Uppsala
Varberg
Ystad
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund

Webbinar

För dig som hellre vill ta del av informationen online kommer vi att hålla webbinar under november.