Säker återgång till kontoret

Publicerad 2021-10-08 | av Urban Svensson, chefsläkare

De allmänna rekommendationerna om att arbeta hemifrån har tagits bort och allt fler börjar komma tillbaka till sina arbetsplatser. När medarbetarna välkomnas tillbaka till kontoret finns det flera faktorer som arbetsgivare måste ta hänsyn till för att skapa en hållbar och smittsäker arbetsplats.

Tips från experten

De allmänna rekommendationerna om att arbeta hemifrån har tagits bort och allt fler börjar jobba från kontoren igen. Urban Svensson är chefsläkare på Previa och hjälper till att reda ut vad man kan behöva tänka på som arbetsgivare när medarbetare börjar komma tillbaka till sina arbetsplatser.

– Risken att bli smittad av covid-19 är betydligt lägre nu än tidigare och det beror på att en stor andel av befolkningen är vaccinerade. Det är viktigt att man inte ska känna sig rädd för att komma till jobbet, säger Urban Svensson

Skulle en medarbetare berätta att den inte är vaccinerad behöver man göra en individuell riskbedömning

Urban Svensson, chefsläkare på Previa

Riskfaktorer på arbetsplatsen

Så vad behöver vi tänka på när kontoren återigen fylls med folk och hur minimerar vi de risker som finns? För att ta reda på det behöver man utgå från varje enskild verksamhet och göra en riskbedömning. Man kan då behöva titta på faktorer som antal medarbetare, om någon tillhör en riskgrupp, om det finns möjlighet att hålla avstånd, hur vi tar oss till arbetsplatsen och hur många som uppskattas vara vaccinerade.

– Som arbetsgivare får man inte ta reda på om och varför en medarbetare är vaccinerad eller inte, men vaccinationsgraden på arbetsplatsen behöver man ändå ta hänsyn till i riskbedömningen, säger Urban Svensson.

För att få en bild av hur vaccinationsgraden ser ut för respektive arbetsplats kan man utgå från hur det ser ut i samhället. Om till exempel en stor andel av medarbetarna tillhör en grupp som vi vet har låg vaccination generellt, då kan vi anta att det är så även på arbetsplatsen och handla därefter.

– Skulle en medarbetare berätta att den inte är vaccinerad behöver man göra en individuell riskbedömning och kanske vidta andra åtgärder. Det är för att de som inte har tagit emot vaccination har en högre risk att bli smittade, bli allvarligt sjuka och föra smittan vidare.

Ta medarbetares oro på allvar

Att behöva återgå till sin arbetsplats kan för en del vara förenat med oror. Även det är en riskfaktor som arbetsgivare måste ta hänsyn till och utifrån sitt systematiska arbetsmiljöansvar bedöma hur stor oron är i organisationen. Det kan finns medarbetare som är oroliga över sin egen hälsa, som tillhör en riskgrupp eller som är oroliga att smitta andra i sin närhet.

– I början av pandemin såg vi att medarbetare blev oroliga och bekymrade över situationen för att det fanns andra på arbetsplatsen som var det, oror smittar och måste därför tas på allvar.

Ett annat dilemma, i synnerhet i storstäderna, är att man måste transportera sig till och från arbetsplatsen och det kan då vara svårt att undvika trängsel. Som arbetsgivare kan man erbjuda mer flexibla arbetstider som ger medarbetare möjlighet att undvika rusningstid, både för att minska smitta men även oron att behöva resa kollektivt i rusningstid.

En smittsäker arbetsplats

På kontoret är det viktigt att arbetsplatserna inte är allt för tätt placerade och att det ska vara enkelt att hålla hög hygien för de som är på plats. Det ska vara möjligt att tvätta och sprita händerna på toaletterna och på de mer öppna utrymmena som exempelvis fikarummet där många personer passerar och samlas under dagen.

– Beroende på vilken typ av verksamhet man driver kan man överväga om det går att blanda distansarbete med fysiskt arbete. Det gör att alla inte är på plats samtidigt och det kan bli enklare att hålla avstånd.

Som arbetsgivare måste man vara tydlig med att det fortfarande ställs krav på att medarbetare ska sjukanmäla sig eller arbeta hemifrån om de har symptom, vare sig man är vaccinerad eller inte.

– Man måste veta att alla kan sprida smittan men att risken minskar ju fler som är vaccinerade. Idag är det nästan bara de som inte är vaccinerade som ligger på sjukhus ­– det är onödigt, säger Urban Svensson.

Läs mer om Riskbedömning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd


För dig som inte är vaccinerad gäller följande: 

- Håll avstånd till andra människor.

- Särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten