Beställ tjänster inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Varje arbetsgivare har krav på sig att arbeta systematiskt kring arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljön är viktig för både chefer och medarbetare. Det ska vara möjligt för alla på arbetsplatsen att bidra till en bra arbetsmiljö. Då minskar riskerna för ohälsa och olycksfall.

Välj önskad tjänst och fyll i formuläret. Vill du beställa för flera medarbetare – ladda upp och bifoga personuppgifterna i ett eget dokument (pdf) och ange hur många under Meddelande.

Glöm inte att bifoga riskbedömning.

Priserna är enligt ditt avtal. Frågor om ditt avtal

Välj tjänst

Systematiskt arbetsmiljöarbete


Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns att välja i listan, kontakta oss online för dialog om verksamhetens önskemål och behov.

Skicka förfrågan

Mer om tjänsterna


Läs mer om vad varje tjänst innebär och hur det går till. 

Utbildning i HLR

Arbetsmiljö grundutbildning

Utbildning om allergiframkallande kemiska produkter

Rådgivning online