Beställ stöd vid nyanställning

En hälsoundersökning vid nyanställning visar om det finns arbetsmedicinska hinder för den potentiella nyanställningen. En sådan bedömning  hjälper både dig som arbetsgivare och rekryten att bedöma hälsotillstånd och lämplighet inför tilltänkt anställning.

Välj önskad tjänst och fyll i formuläret. Vill du beställa för flera medarbetare – ladda upp och bifoga personuppgifterna i ett eget dokument (pdf) och ange hur många under Meddelande.

Glöm inte att bifoga riskbedömning.

Priserna är enligt ditt avtal. Frågor om ditt avtal

Beställning

Stöd vid rekrytering


Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns att välja i listan, kontakta oss online för dialog om verksamhetens önskemål och behov.

Skicka förfrågan