Beställ tjänster inom stöd och rehabilitering

När någon i arbetsgruppen drabbas av ohälsa ska det vara enkelt att få stöd, både som chef och medarbetare. Det är även viktigt att ta ett systematiskt grepp på rehabiliteringsarbetet. Med Previas tjänster inom stöd och rehabilitering är det möjligt att ta kontroll över processen och arbeta proaktivt. Då kan ni minska sjukfrånvaron och skapa en hälsosammare arbetsplats.

Välj önskad tjänst och fyll i formuläret. Vill du beställa för flera medarbetare – ladda upp och bifoga personuppgifterna i ett eget dokument (pdf) och ange hur många under Meddelande.

Glöm inte att bifoga riskbedömning.

Priserna är enligt ditt avtal. Frågor om ditt avtal

Välj tjänst


Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns att välja i listan, kontakta oss online för dialog om verksamhetens önskemål och behov.

Skicka förfrågan