Beställ organisations- och ledarstöd

Ett framgångsrikt ledarskap och en effektiv organisation är förutsättningar för medarbetarnas hälsa och motivation. Att se framgångsfaktorer och undanröja hinder för verksamheten utgör grunden för ett gott ledarskap. Det handlar om människosyn; att veta att medarbetarna både kan och vill – när rätt förutsättningar ges.

Välj önskad tjänst och fyll i formuläret. Vill du beställa för flera medarbetare – ladda upp och bifoga personuppgifterna i ett eget dokument (pdf) och ange hur många under Meddelande.

Glöm inte att bifoga riskbedömning.

Priserna är enligt ditt avtal. Frågor om ditt avtal

Välj tjänst

Organisation och ledarstöd


Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns att välja i listan, kontakta oss online för dialog om verksamhetens önskemål och behov.

Skicka förfrågan