Beställ lagstadgad hälsoundersökning

En lagstadgad hälsoundersökning, som Arbetsmiljöverket beskriver som medicinska kontroller i arbetslivet, syftar till att förebygga ohälsa i en arbetsmiljö som är riskfylld. Genom regelbundna undersökningar skapar ni möjligheter till att förebygga skador och olycksfall i arbetslivet – och att tidigt upptäcka ohälsa till följd av arbetsmiljön.

Välj önskad tjänst och fyll i formuläret. Vill du beställa för flera medarbetare – ladda upp och bifoga personuppgifterna i ett eget dokument (pdf) och ange hur många under Meddelande.

Glöm inte att bifoga riskbedömning.

Priserna är enligt ditt avtal. Frågor om ditt avtal

Välj tjänst

Lagstadgade undersökningar


Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns att välja i listan, kontakta oss online för dialog om verksamhetens önskemål och behov.

Skicka förfrågan

Mer om tjänsterna


Läs hur våra undersökningar beskrivs och går till, steg för steg. 

Lagstadgade hälsoundersökningar

Arbete med härdplast och allergiframkallande produkter