Beställ tjänster

Välj önskad tjänst under respektive kategori.

Hälsa och livsstil

Stöd och rehabilitering

Lagstadgad hälsoundersökning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Organisations-och ledarstöd

Utbildningar

Nyanställning

Rådgivning

Ergonomi

Vaccination och provtagning

Digitala tjänster

Krisstöd

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Använder ditt företag Mina Sidor?
Beställ då genom att logga in