Aktivitetsbaserat arbetssätt

Många organisationer har genomfört eller är på väg att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Att lämna det invanda arbetssättet på ett traditionellt kontor för att arbeta aktivitetsbaserat innebär förändrade krav på ledarskap, medarbetarskap, teknik och arbetsmiljö.

Seminarium, kostnadsfritt

Aktivitetsbaserat arbetssätt skapar stora möjligheter och flexibilitet. Det förutsätter även bra förberedelsearbete och tydlighet kring vad det förändrade arbetssättet innebär samt vilken påverkan det har på verksamheten.

Välkommen på ett seminarie där vi bland annat diskuterar vikten av en genomtänkt plattform inför övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt, utmaningar i ledarskap och medarbetarskap samt framgångsfaktorer och fallgropar.

7 november


Plats: Previa Skellefteå, Kanalgatan 46, Skellefteå

Datum: 7 november

Tid: 8:30-9:30, enklare frukost serveras i samband med föreläsningen.

Kontaktperson: Utbildninssamordnare

Har du frågor? Mejla oss!