Få koll på medicinska kontroller i arbetslivet

Den 1 november 2019 träder AFS 2019:3 i kraft, de nya och omarbetade föreskrifterna som ersätter AFS 2005:6. Kom och träffa oss i Skellefteå och ta del av de viktigaste förändringarna och vad du som arbetsgivare behöver ha koll på.

Seminarium, kostnadsfritt

Vi kommer bland annat att berätta om anledningarna till de omarbetade föreskrifterna, vilka som omfattas av dem och vilket ansvar du som arbetsgivare har när det gäller medicinska kontroller i arbetslivet. Vi kommer att lägga extra fokus på den nya föreskriften om handintensivt arbete som innebär att nya yrkesgrupper som exempelvis montörer, frisörer, lokalvårdare och tandvårdspersonal kommer att omfattas av lagstadgade hälsoundersökningar.

Seminariet hålls av Fysioterapeut Pia Lindskog, Arbetsmiljöingenjör Bert-Sive Lindmark och Företagsläkare Lars Wikström.

Välkommen till ett lärorikt seminarie där du bli uppdaterad på de nya reglerna och kan få svar på frågor om just din verksamhet.

27 november i Skellefteå


Plats: Scandic, Kanalgatan 75, Skellefteå

Datum: 27 november

Tid: 8:00-9:30 Frukost 8:00, Föreläsning 8:30-9:15, Frågestund 9:15-9:30

Kontaktperson: Utbildninssamordnare

Telefon: 0771-23 00 00

Har du frågor? Mejla oss!