Sjuk- och friskanmälan online

Om sjuk- och friskanmälan online

Vanliga frågor om Previas tjänst för sjuk- och friskanmälan online.

 

Hur går anmälan online till?

Sjuk- och friskanmälan online görs genom att ange i sitt personnummer i ett säkert webbformulär som sedan skickas till Previa och registreras av en handläggare.

Den som anmält sig online får en bekräftelse via sms när anmälan blivit registrerad. 
I samband med att handläggaren registrerar ärendet går även information till chef och andra överenskomna personer/funktioner ut via sms och e-post.

Registreras sjukanmälningen direkt?

– Efter att anmälan är mottagen tar en handläggare hand om ärendet. Så snart registreringen är genomförd skickas en bekräftelse och information på samma sätt som vid anmälan via telefon.

Kan jag få rådgivning av sköterska online?

– Medicinsk rådgivning av telefonsköterska erbjuds dygnet runt genom anmälan på telefon 0771-22 21 11. (Vissa arbetsgivare har avtalat om ett eget nummer för anmälan som då ska användas.)

Vad kostar anmälan online?

– Inga extra kostnader tillkommer för anmälan online.Tjänsten erbjuds alla Sjuk och Frisk-kunder inom det befintliga avtalet. 

Syns anmälningar gjorda online i statistiken?

– Ja, alla inkomna ärenden visas i statistiken så snart registreringen är slutförd.

Medför onlineanmälan någon förändring av Sjuk och Frisk-tjänsten?

– Tjänsten utförs helt som tidigare och är endast ett komplement till anmälan via telefon. Uppföljning sker enligt nuvarande process och medicinsk vår rådgivning per telefon är oförändrad. Den enda skillnaden är att medarbetaren också får möjlighet att göra sin anmälan via webbformulär.

Hur aktiverar vi tjänsten för vår organisation?

För att medarbetarna ska få möjlighet att använda den digitala tjänsten behöver behörig beställare bekräfta att företaget ska aktiveras till Previa här: Ja-tack!

Om inte, kan medarbetarna att använda Previa Sjuk och Frisk som idag och göra sin anmälan via telefon och få rådgivning av sjuksköterska enligt avtal.

Vi vill inte att våra medarbetare ska anmäla sig online. Vad ska vi göra?

– Ingenting. Eftersom vissa kunder har särskilt avtalad process för Sjuk- och frisk-anmälan erbjuds inte tjänsten generellt. Endast de kunder som aktivt önskar digital anmälan kommer kunna göra det.

Varför syns tjänsten när vi inte har anmält oss till den?

– Sjuk- och friskanmälan online kommer att vara synlig för alla besökare på previa.se,  men kan bara användas av de medarbetare där företaget aktivt har anmält sig för tjänsten till Previa.

Hur får jag hjälp eller mer information?

Använd webbformuläret här på sidan för att ställa frågor direkt till kundservice för Sjuk och Frisk.

Mer om Sjuk och Frisk-tjänsten

Vill du få hjälp eller veta mer?