Frågor och svar: Previa byter namn till Falck 

Previa kommer att byta namn och framöver gå under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleds redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Här hittas svar på de vanligaste frågorna om varumärkesbytet.

När sker namn- och varumärkesbytet?

Den 18 januari 2023.

Varför byter Previa namn? 

Previa har tillhört Falck sedan 2014. Namnbytet är en del av koncernstrategin att samla alla företag inom Falck-gruppen under samma varumärke. Med bytet av varumärke synliggörs att Previa även är en del av Nordens ledande hälsoföretag där vi alla tillsammans i koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för ett hållbart arbetsliv och privatliv.   

Hur kommer namnbytet gå till? 

I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleddes redan i april 2022 och har genomförts steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Även efter namnbytet fortsätter nuvarande Previa vara ett eget företag inom Falck-gruppen, med samma organisationsnummer som idag.

Våra besöksenheter finns kvar på samma plats som innan namnbytet, men fasadskyltarna på våra fysiska enheter byts ut till Falckskyltar. Därför är det viktigt att hålla utkik efter Falckskylten om du kommer till en enhet som saknar den gamla Previaloggan.

Från den 18/1 2023 är ny webbadress för anslutna till företagshälsan kund.falcksverige.se. Den övergripande webbsidan för Falcks samlade svenska verksamhet kommer vara falcksverige.se.

Den 18/1 ersätts även @previa.se i mailadresser med @falcksverige.se.

Fakturor utställda efter januari 2023 kommer att vara adresserade från Falck Sverige AB.

Hur påverkar namnbytet mig som kund till Previa? 

Inledningsvis inte så mycket alls. Previa byter namn och varumärke, men fortsätter att vara ett eget företag inom Falck-gruppen och som kund har ni tillgång till all kompetens och hela vårt tjänsteutbud och kapacitet precis som idag och ni har kvar samma kontaktpersoner på Previa. Däremot kommer det vara en ny grafisk profil som vi levererar utifrån, och vi kommer ha en ny webbplats och nya mailadresser.

På sikt kommer det även innebära att vi har möjlighet att bredda vårt tjänsteutbud och på så sätt kunna erbjuda er som kund ett än större utbud av tjänster för ett hållbart arbetsliv och privatliv.

Vilka juridiska förändringar innebär namnbytet? 

I januari 2023 byter AB Previa juridiskt namn till Falck Sverige AB. Även efter bytet av juridiskt namn kommer samma organisationsnummer som idag kvarstå och redan tecknade avtal kan därmed fortlöpa även efter bytet av juridiskt namn. Fakturor utställda efter januari 2023 kommer att vara adresserade från Falck Sverige AB.  

Kommer ni få nya kontaktuppgifter? 

Våra enheter behåller samma adresser, men fasadskyltar byts till Falckskyltar.

 

Vi behåller samma telefonnummer som idag. Övriga förändringar är:

Webbsida

  • Från den 18/1 2023 är ny webbadress för anslutna till företagshälsan kund.falcksverige.se. Den övergripande webbsidan för Falcks samlade svenska verksamhet kommer vara falcksverige.se.
  • Under ett år från bytet av webbplats kommer en vidarelänkning ske för den som går till den tidigare webbplatsen. 

Kundservice

  • På telefon: Inga förändringar, telefonnumret 0771-23 00 00 kvarstår.
  • Digitalt: Ny webbadress för att kontakta kundservice digitalt är kund.falcksverige.se/kontakt. Under ett år från bytet av webbplats kommer en vidarelänkning ske för den som går till den tidigare webbplatsen previa.se

Mailadresser

Under ett år från bytet av webbplats kommer en vidarebefordring av mail som skickas till gamla.