""

Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön

Vi har samlat argument, utmaningar och allt ni behöver diskutera under hela resan mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt; när ni planerar för det, när det genomförs och när det har fått leva ett tag.

Ramarna för hur arbetsmiljön ska utformas finns samlade i arbetsmiljölagen. Kraven är formulerade i generella termer, till exempel att arbetsmiljön ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt avseende. En grundtanke i arbetsmiljölagen är samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare – medarbetarna ska vara delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete som berör arbetsmiljön. När man inför ett aktivitetsbaserat arbetssätt gäller det att vara lyhörd och öppen för verksamhetens och medarbetarnas behov för att lyckas. Hur ni bäst kan vara det har vi samlat våra bästa tips om.

Fördelar och utmaningar med ett aktivitetsbaserat kontor

Innan ni bestämmer er för att införa en aktivitetsbaserad arbetsmiljö är det viktigt att ni vet vilka utmaningar ni då står inför, samt vilka fördelar det för med sig. Allt för att ni ska ta ett välgrundat beslut. Här har ni fördelar och utmaningar och tips på hur ni tar er an dem.

Bra att tänka på med ett aktivitetsbaserat kontor

Planera för ett aktivitetsbaserat kontor

När ni har bestämt er för ett aktivitetsbaserat kontor är planeringen viktig för att beslutet ska bli framgångsrikt hos alla. Här får ni tips på vad ni behöver tänka på i planeringsfasen, i genomförandet och hur ni följer upp resultatet av det aktivitetsbaserade kontoret.

Planera för ett aktivitetsbaserat kontor