Arbetsmiljö

Den fysiska och den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön påverkar hur medarbetare mår på jobbet. Den aktivitetsbaserade och digitala arbetsmiljön är två delar som faller in i båda. För att skapa en hälsosam arbetsmiljö är det viktigt att arbetet täcker alla delar.

Arbetsrelaterad ohälsa hänger ofta samman med organisation, ledarskap och arbetsklimat. Använder du Previas tips så kan du på ett naturligt sätt arbeta med arbetsmiljön och skapa en välmående arbetsplats. Tipsen har tagits fram i en process med våra arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, beteendevetare, fysioterapeuter och organisationskonsulter.

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön påverkar allt från hur ni sitter eller står, till belysning, luft och ansvar på arbetsplatsen. Använd våra bästa tips på hur ni får en fungerande arbetsmiljö, som både är ergonomisk och hälsosam.

Börja arbeta med den fysiska arbetsmiljön 

Den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön

Använd våra tips på hur ni kan ta ansvar, se och stötta varandra.

Börja arbeta med den sociala- och organisatoriska arbesmiljön

Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön

Här får ni fördelar och nackdelar, samt tips på hur ni planerar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt som ni kan förankra internt.

Börja arbeta med den aktivitetsbaserade arbetsmiljön

Den digitala arbetsmiljön

Använd våra bästa tips på hur ni hanterar den digitala stressen, tar fram riktlinjer och anpassar arbetsplatsen för digitaliseringen.  

Börja arbeta med den digitala arbetsmiljön

Beställ vår handbok


I Previas handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner eller beställ handboken