Skriv utSkriv ut

Att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa och stress-relaterade ­problem är vår tids stora utmaning för företag, organisationer och chefer. Genom att satsa på den psykosociala arbetsmiljön kan du skapa en arbetsplats med ­både välmående medarbetare och effektiv organisation.

Previa är Sveriges största konsulthus i psykosociala arbetsmiljöfrågor. Våra cirka 200 psykologer och beteendevetare genomför cirka 1,600 samtal i veckan. Varje år genomför vi cirka 45,000 arbetsplats-kartläggningar vilka är ett sätt att diagnosticera en arbetsplats. 


Tre steg till en hållbar och lönsam arbetsmiljö


Vi har verktygen och kunskaperna för att skapa hållbara arbets­platser och bygger vårt arbete på tre lika viktiga delar:
»att säkra«, »att hålla« och »att flyga«:

Att säkra arbetsplatsen
: är att se till att arbetsplatsen uppfyller de krav som ställs under Arbetsmiljölagen och att säkra arbetsplatsen i preventivt syfte. Att minska riskerna.
Läs mer >>


Att få arbetsplatsen att hålla: är att arbeta för en hållbar arbetsplats där medarbetare håller över tid. Att ta hand om sina medarbetare och främja deras hälsa.
Läs mer >>

Att få arbetsplatsen att flyga: är att gå vidare. När grunden är på plats och medarbetarna känner sig trygga skapas förutsättningar för att växa och testa sina vingar. Att motivera och engagera sina medarbetare.
Läs mer >>

Previa brinner för att få arbetsplatser att må bra vilket är en förutsättning för framtida hållbarhet och lönsamhet.

Låt vår hjärtefråga bli din.
Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.