Skriv utSkriv ut

Previas koncept för att skapa en hållbar och högpresterande teamorganisation.

…Tillhör du ett team eller leder du ett team?
…Har teamet tydliga och gemensamma mål?
…Behöver ni samarbeta för att nå era mål?
…Reflekterar ni regelbundet över samarbete mot målen?

De allra flesta arbetar dagligen in någon form av team – men formen och förutsättningarna för det gemensamma arbetet tas många gånger för givet och lämnar stor potential för ökad effektivitet och gemensamt resultat. Detta gäller team på alla nivåer i organisationer, inklusive ledningsgrupper.Varför teamarbete?


Engagemang och motivation

är avgörande faktorer för såväl välbefinnande som  produktions- och prestationskvalitet. Forskning visar starka samband mellan teambaserat arbetssätt, välfungerande team, och medarbetares inre motivation och engagemang. Organisationer med välfungerande effektiva team gör färre fel, har ett högre lärande och är mer innovativa. Ett välfungerande teamarbete med tydliga roller ger dessutom en buffert mot skadlig stress. I verksamheter som ger goda förutsättningar för teamarbete  marks därför stor skillnad på medarbetarnas produktivitet, välmående och engagemang .Effektiva Team för organisationen framåt


Med Previa Effektiva Team får du veta vad som krävs för att ditt team skall blomstra. Hur uppfattar teamet sitt samspel, hur tydlig är målbilden och hur fungerar ledarskapet. Teamet får här konkret och direkt användbar information om vilka förutsättningar och insatser som behövs för att skapa rätt utveckling.

Kartläggning ger helhetsperspektiv på teamarbetet:
 


 Konceptet riktar
sig till team på alla nivåer i organisationer- från ledningsteam till projektteam och kundnära team. Med tjänsten Effektiva Team får teamledaren, organisationen och teamet en effektiv och beprövad process för att utveckla gruppens förmåga, samverkan och gemensamma resultat. Effektiva team kan även genomföras på enhets och organisationsnivå. Verktyg i tjänsten ger möjlighet till anpassad analysnivå utifrån typ av team.

Teamdeltagarna blir delaktiga från början. Arbetssättet baseras på hög involvering och teamledaren får stöd för att tillsammans med teamet analysera gruppens nuläge och genomföra de utvecklingsbehov och steg som identifierats

Verktygen är evidensbaserade och har starkt stöd i dagens forskning inom arbets- och organisationspsykologi. Kartläggningen och den teamanalys som genomförs bygger på en välbeprövad metodik som har påvisat hög kvalitet och tydliga resultat i vetenskapliga studier. > Klicka på bilden för att se hela processen...

 


Processen innehåller uppstart med teamledare, workshop och samskapande process med teaminvolvering, webbaserad enkät, återkopplingsmöte med teamledare, handlingsplan och återkopplingsmöte med hela teamet och uppföljning

Exempel på uppföljningsstöd och aktiviteter är teamledarstöd, teamutveckling som baseras på väl beprövade metoder, workshops baserat på resultatet av analysen och utbildning i teamledarskap.

Metodik och instrument i konceptet Effektiva team erbjuds exklusivt av Previa på den nordiska marknaden genom partnerlicens från Aston Organisation Development i Storbritannien.

Mer om konceptet


Metoden har utvecklats av Aston OD, ett organisations- och ledarskapsutvecklingsföretag grundat av Michael West, professor i arbets- och organisationspsykologi. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för effektivt teamarbete som ett sätt att öka välmåendet, effektiviteten och förbättra resultaten. Metoden och verktygen baseras på många år av forskning och evidens från olika branscher.

> Läs mer om Effektiva team


Previa nära dig
Aktiviteter inom området
Frukostseminarium: Gör skillnad som chef Kunskap om beteenden hjälper ledare att styra sina medarbetare i rätt riktning. Genomförs i
Arbetsmiljöutbildning, 1 dag Utbildningen leder till att deltagarna får översiktlig kunskap för att förstå Genomförs i
Feedback för förändring och utveckling I denna utbildningen pratar vi om utvecklande kommunikation, om återkoppling och feedback som skapar ett lärande klimat och förutsättningar för medarbetare att utvecklas. Genomförs i