Skriv utSkriv ut

Den mänskliga faktorn är grunden för vår utveckling och välgång. Att ta tillvara och utveckla den mänskliga faktorn är en lönsam investering både för dagen och för framtiden.

Det var när Arkimedes, en av antikens störste matematiker, klev ned i badkaret som det lossnade. Han hade ombetts att mäta guldhalten i en krona och när han steg ned i vattnet förstod han något. Där andra bara kanske skulle sett stigande vatten som forsar över badkarskanten och riskerar att blöta ned badrumsmattan såg han matematik och ett sätt att matematiskt formulera volym. Det sägs att han blev så upprymd över sin upptäckt att han hoppade upp ur badet och sprang naken genom gatorna i Syrakusa skrikande det ord som han kommit att så nära förknippas med: ’Eureka!’ (Jag har hittat det!). Eureka! Jag har hittat det. Hur ofta utbrister vi i de orden? Skulle det kunna vara oftare? Vill vi det? Det är här den mänskliga faktorn kommer in. Som uttryck är den mänskliga faktorn kanske oftast förknippat med något negativt – det lilla felsteg som orsakar en olyckshändelse, gruset som kom in i maskineriet – en genomblöt badrumsmatta.

Den mänskliga faktorn har alltid två sidor och är själva grunden för varje människas, organisations och företags framgång. Att dra slutsatser och lära sig av ett misstag, att vända det till en fördel, ja, det är unikt mänskligt. En mänsklig faktor. Det är tack vare den mänskliga faktorn som samhällen fungerar och utvecklas in i framtiden. Det finns en paradox här för människan tenderar ofta att fastna i det negativa, i att felsöka, trots att det sällan leder någon vart. Man kan fråga sig vad som skulle ske om man grävde vidare i det som gått rätt. Ingen kan väl ifrågasätta att mänskligt handlade långt oftare genererat fantastiska resultat snarare än katastrofer. Att främja den mänskliga faktorn lönar sig. Det är i och genom den som kreativitet och innovation uppstår. Kreativitet kommer inte på beställning, den flödar fram ur människor.Kreativitet och innovation
har aldrig varit viktigare än idag. Samhällsutvecklingen går snabbare och snabbare och utvecklingen kräver hela tiden nya lösningar. Att hålla tempo är i dag en förutsättning för att skapa fortsatt framgång. Företag måste anpassa sig och ständigt utveckla sina erbjudanden för att skapa förnyat värde för användaren. Affärstidningen Business Week konstaterar bland annat att livslängden för världens mest framgångsrika bolag dramatiskt har minskat. På 50-talet var den genomsnittliga livslängden för ett företag på Fortune 500 listan 50 år, i dag är den12,5 år i Europa. Att bygga företagskulturer som stöttar innovation och kreativitet är avgörande för framtidens framgångssagor. Ändå har det idag blivit tvärtom. Jakten på mer effektiva arbetsplatser och processer – inte mer innovativa – har skapat nya problem och åkommor, informationsöverflöd, höga stressnivåer, tuffare arbetsmiljöer, utbrändhet.

Sverige rankades nyligen i en internationell studie som världens mest kreativa land baserat på en rad parametrar som teknologi, tolerans, talang och öppenhet. I en annan svensk studie beskriver 90 procent av de intervjuade sig som kreativa. Samtidigt som en fjärdedel upplever en kreativ frustration på jobbet, eller att deras kreativitet inte tas i anspråk. Patrick Regnér, en internationellt erkänd forskare inom strategiskt ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm, har i sitt arbete studerat organisation och ledarskap utifrån strategiska parametrar. Hans forskning visar att innovation oftast sker i periferin av ett företag och uppstår i sociala kontexter. Att klargöra processer och sprida kunskap är ett sätt, men ledningsgrupper måste också lära sig att uppmuntra och förstå de alternativa tankesätt som frodas längre ut i en organisation. Det är en balansgång. Den snabba förändringstakten skapar också helt nya förutsättningar. Den generation som nu går in på arbetsmarknaden för första gången är den första generationen som växt upp med Internet och allt vad det har inneburit i form av sociala nätverk och informationstillgänglighet. Yrkesframgångar formas genom att följa varandra på nätet i professionella och privata grupper. Deras sociala nätverk kan vara minst lika viktiga som de som existerar på den specifika arbetsplatsen. Det kan man som företag dra nytta av.

Varje bransch har självklart sina egna utmaningar, men det går alltid att arbeta strategiskt med att skapa företagskulturer som stödjer den mänskliga faktorn och som föder fram innovation och framgång. Ett första steg är att förstå och se sina medarbetare som potentiella verksamhetsutvecklare. Resultatet kan bara uppstå genom människor. Det är hos människorna avgörandet ligger. Det är det som är den mänskliga faktorn.

- - - - -
Läs om hur den mänskliga faktorn bidrar till att vissa ­organisationer presterar bättre än andra i publikationen ”Resultat genom människor”.
Ladda ned här!


Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.