Skriv utSkriv ut
Information till Göteborgs universitet. 

Vi har fått förtroendet att vara GU:s företagshälsovård i arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Det innebär att vi erbjuder dig stöd i arbetsrelaterade hälsofrågor. Vi arbetar direkt med dig som anställd och vårt uppdrag är att inrikta oss på det friska hos dig som individ och på det goda i organisationen. Vårt arbete präglas av förebyggande åtgärder för att förhindra risk för ohälsa.

Genom din berättelse av hur din arbetssituation ser ut kan vi ge stöd för att uppnå hälsa och undvika ohälsa. Ibland kan vi också behöva ta del av din livssituation för att få en helthetsuppfattning av hur du har det. För att kunna förbättra och påverka organisationen behöver vi samverka med GU:s chefer. Vi utgår alltid från vår tystnadsplikt och aldrig på en enskilds bekostnad.

Det vi gör ska alltid länkas samman med GU:s systematiska arbete kring arbetsmiljön.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Företagshälsovård
  • Samtalsstöd och konsultativ korttidsterapi
  • Stöd om du drabbas av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering
  • Stöd/åtgärd vid stressrelaterade besvär
  • Stöd och råd genom hela rehabiliteringsprocessen
  • Förebyggande arbetsplatsbesök
  • Efterföljande åtgärder vid arbetsrelaterade besvär
  • Bistå vid konfliktlösning
  • Stöd och bistånd vid krissituationer
  • Kartläggning/undersökning/utredning av arbetsmiljön (på särskilt uppdrag)

Vi hjälper dig göra bedömningen om dina besvär är arbetsrelaterade eller inte. Vid behov hänvisar vi dig till öppenvården eller till specialistvård. Vår uppgift är att stödja GU i dess strävan att vara en god och attraktiv arbetsplats. Hör gärna av dig om du vill ha stöd och/eller ge synpunkter på hur vi kan bli ännu bättre att i samarbete nå GU:s strävan när det gäller den goda arbetsmiljön.

Beställningar för hela GU görs på:


0771-23 00 00

 

Mottagning/Reception

Previa Göteborg
Nils Ericsongatan 17, vån 6 (Nordstan)

Previa Uddevalla
Junogatan 9

Previa Skövde
Gesällgatan 5

Direkt till GU:s hemsida om företagshälsovård


Vi ingår i teamet på Previa som samarbetar med GU:


Kundansvarig
Kenneth Magnusson, tel. 031-61 57 52
e-post kenneth.magnusson@previa.se

Ludmila Soleby
Företagsläkare
Ludmila Soleby, tel. 031-61 57 00


Företagssköterska
Susanne Brandin, tel. 031-615775,
e-post: susanne.brandin@previa.se,

Carin Olsson
Ergonom/leg sjukgymnast
Carin Olsson tel. 031-61 57 59
e-post carin.olsson@previa.se


Marianne Nordin
Ergonom/ leg sjukgymnast
Marianne Nordin tel. 031-61 57 22
e-post: marianne.nordin@previa.se


Organisationskonsult/ leg psykolog
Charlotte Andersson tel. 031-335 68 10
e-post: charlotte.andersson@previa.se,


Arbetsmiljöingenjör
Nazanin Tahamtani, tel. 031-335 68 20
e-post:  nazanin.tahamtani@previa.se